Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina, Klasa: 022-03/19-04/339; Urbroj: 50301-23/22-19-2 od 22. kolovoza 2019. godine. Temeljem točke III. Odluke Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (u nastavku teksta: Program).

Cilj programa

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici programa

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) stekle status potpomognutog područja i s udjelom višim od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.