Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 20.819.865,00 kn.

Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje i primljenih Uputa Ministarstva financija.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2019 – 2021. godine daje se na javnu raspravu.

U ovoj godini Općina Đulovac je provela postupak jednostavne nabave za pružanjem usluge nabave dugoročnog novčanog kredita u kunama uz valutnu klauzulu u Eurima te je trenutno u postupku pribavljanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za kreditno zaduženje od Hrvatske poštanske banke u iznosu od 2.000.000,00 kn za sufinanciranje projekata modernizacije nerazvrstanih cesta i rekonstrukcije i proširenja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska

U prihodovnoj strani posebnu pažnju ćemo posvetiti povlačenju sredstava iz fondova, kako državnih tako i sredstava iz EU.

Fokus u 2019. godini bit će nam projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture .Tijekom 2019. godine pripremat će se novi projekti energetske obnove općinske zgrade , projekt izgradnje nove općinske zgrade polivalentne namjene, te projekt izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića Sunce.

Novi naglasak stavljen je na razvoj općine i gospodarstvo, pa su i dalje osigurana sredstva za poticanje poduzetništva i poljoprivrede .

Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Općine kao jedinice lokalne samouprave. Nastojali smo pri tome u dobroj mjeri održati u proračunu programe koji doprinose kvaliteti života stanovnika naše Općine.

U nacrtu proračuna za 2019. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Općina Đulovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih.

Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi ukoliko se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost.

Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u Proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti. Javna rasprava otvorena je do 21. prosinca 2018. godine.

Do tog datuma najkasnije do 15,00 sati trebaju u pisarnici Općine biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Jedinstveni upravni odjel. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obvezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi.

Još jednom vas pozivamo da svojim konstruktivnim prijedlozima pridonesete kvaliteti proračuna Općine Đulovac, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih stanovnika naše Općine.

Nacrt prijedloga proračuna sa obrascom za Vaše primjedbe i prijedloge možete preuzeti na linkovima:

Icon
Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu
Icon
Obrazac prijedloga/primjedbi na prijedlog Proračuna 2019.