Lokalnoj akcijskoj grupi „BILOGORA-PAPUK“ koja obuhvaća područje 6 jedinica lokalne samouprave i to gradove: Grubišno Polje i Daruvar te općine: Sirač, Đulovac, Končanica i Dežanovac odobreno je dodatnih 1.183.072,00 kn za provedbu Lokalne razvojne strategije područja LAG-a.

Odlukom o odobrenju dodatnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. obuhvaćena su 24 LAG-a na području RH od ukupno 54 odobrena LAG-a kroz mjeru 19. “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“.

Dodatna sredstva ostvarena su na temelju Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ unutar mjere 19 LEADER. Odlukom su nagrađena 24 najuspješnija LAG-a temeljem ocjene i bodovanja uspješnosti rada u prethodnom razdoblju, a LAG „Bilogora-Papuk“ jedan je od 24 pozitivno ocjenjena LAG-a sustavom bodovanja.

LAG „Bilogora-Papuk“ je više puta uspješno aplicirao za bespovratna sredstva kroz mjere LEADER-a i to još za vrijeme programa IPARD (2013. i 2014. godine), a putem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. financira svoj rad i provedbu Lokalne razvojne strategije od 2016. godine.

LAG-u „Bilogora-Papuk“ je prije donošenja ove Odluke, za provedbu mjera opisanih u Lokalnoj razvojnoj strategiji, bilo na raspolaganju 4.943.336,16 kn temeljem uspješnog apliciranja LAG-a na mjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja. U periodu od 2018. do danas, LAG je objavio 4 natječaja za korisnike s područja LAG-a i donio Odluke o potpori 25 projekata i to 20 projekata iz područja gospodarstva, odnosno za poljoprivredne proizvođače, i 5 projekata vezanih za malu lokalnu i društvenu infrastrukturu. Ukupno je temeljem Odluka o odabiru dodijeljeno 66,43% od ukupno raspoloživih sredstava.
Primjenom Odluke o nagrađivanju, LAG „Bilogora-Papuk“ imati će na raspolaganju dodatnih 1,183 mil.kn za dodjelu na LAG natječajima. O raspodjeli dodatnih sredstava na mjere utvrđene u Lokalnoj razvojnoj strategiji odlučivati će Skupština LAG-a na svojoj sjednici, a nakon procedure Izmjena strategije i odobrenja od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sredstva će se moći dodijeliti kroz LAG natječaje.

Sredstva koja LAG može dodijeliti kroz raspisivanje LAG natječaja za korisnike sa svog područja nisu velika no ipak su značajna za lokalnu zajednicu i sada, dvije godine nakon što je LAG počeo raspisivati natječaje na svom području, korisnici su prepoznali rad LAG-a i dnevno se raspituju za nove LAG Natječaje.

Može se reći da u početku aktivnosti LAG-a nisu bile prepoznatljive jer su se uglavnom odnosile na stvaranje preduvjeta kojima LAG ustvari dobiva pravo na objavu LAG natječaja i dodjeljivanje bespovratnih sredstava korisnicima na svom području. Danas je potpuno drugačija situacija jer su aktivnosti LAG-a prepoznatljive većem krugu korisnika, postoji veliki interes za LAG natječajima i sigurni smo da će dodatna sredstva biti kvalitetno iskorištena, a obveza je LAG-a i dalje raditi na usuglašavanju aktivnosti LAG-a sa potrebama područja.