Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2 LRSPotpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava OZNAKA NATJEČAJA: PMG-1/2018za područje gradova : Grubišno Polje i Daruvar te općina :Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Dokumenti koji su sastavni dio Natječaja:

Natjecaj LAG Bilogora-Papuk TO 1.1.2 LRS (pdf)

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Poslovni plan (opisni – Word dio )

Obrazac B. – Poslovni plan ( tablični – Excel dio)

Obrazac C. – Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. – Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E. – Kriteriji odabira

Obrazac F. – FADN kalkulator_2018

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Prilog V. Pravilnik o procjeni,odabiru i vrednovanju projekata LAG-a Bilogora-Papuk

 

Icon
Natječajna dokumentacija LAG Bilogora-Papuk potpora za male poljoprivrednike