Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), Općina Đulovac izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.

Javni uvid će se održati od 7. lipnja 2018. do 22. lipnja 2018. radi pribavljanja prigovora na isti.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac dostupan je na službenim stranicama Općine Đulovac ( www.djulovac.hr), izložen je u prostorijama Općine Đulovac, Đurina 132, 43532 Đulovac, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00, te na Oglasnoj ploči Općine Đulovac.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja.

Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac mogu se dostaviti do kraja javnog uvida zaključno do 22. lipnja 2018. godine te se isti mogu dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43532 Đulovac ili na sljedeću e-mail adresu: opcina.djulovac@gmail.com

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u obzir.

O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće u roku od 15 dana.

Icon
Obrazac sudjelovanja na javnom uvidu
Icon
Tablica- Popis katastarskih čestica, Općina Đulovac
Icon
Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Icon
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Đulovac