Na temelju 4.Odluke o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem Klasa: 011-01/15-01/2 , Urbroj: 2111/05-01-15-01 od 31. srpnja 2015., a u skladu s Pravilnikom o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda (“Narodne novine”, broj 44/96, 19/02, 92/09, Komisija za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132, usmenim javnim nadmetanjem objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za sudjelovanjem u postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku: Javni poziv Energo Đulovac d.o.o.