Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86i08, 67111, 4/18, ll2l19) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0455 „Zaželi jednake mogućnosti„ Općinski načelnik Općine Đulovac dana 04.01.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “Zaželi jednake mogućnosti”, UP.02.1.1.16.0455

Više na linku:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129241631