Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2023. godinu Klasa: 550-02/23-03/1, Urbroj:2103-03-03-23-03 od 17. ožujka 2023, općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2023. godinu.

Dokumentacija: