Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/2021 i I. izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu, Klasa: 311-01/21-01/1, urbroj:2111/05-0121-01 od 14.04.2021. , Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2021. GODINU

Tekst Javnog poziva za potrebnim obrascima i izjavama možete preuzeti: