Na temelju članka 3. Programa za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenčad na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đuovac“ br .1/2022 i 9/2022- izmjene i dopune ) općinski načelnik Općine Đulovac dana 2. siječnja 2023. upućuje slijedeći

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2023. godinu

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku: