Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac od 20. kolovoza 2020. o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2021. godinu ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.8/2021) , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac dana 30. kolovoza 2021. upućuje slijedeći

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2021. godinu

I.
Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na dodjelu financijske potpore roditeljima za novorođeno dijete.
II.
Iznos pomoći za novorođeno dijete određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn (tisuću kuna).
III.
Pravo na pomoć za novorođenčad ostvaruju roditelji novorođene djece, rođene od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.
Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji djeteta ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
– novorođeno dijete ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na području Općine Đulovac u kontinuitetu od rođenja,
– barem jedan od roditelja novorođenog djeteta ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na području Općine Đulovac minimalno 2 godina u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja zahtjeva.
IV.
Zahtjev za ostvarenje prava na isplatu pomoći iz ove Odluke podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeteta, uz obvezno prilaganje sljedećih dokaza:
– Ispunjen obrazac zahtjeva (izvornik),
– Dokaz o državljanstvu (Domovnica) za novorođeno dijete i za oba roditelja (preslika),
– Uvjerenje o prebivalištu preslika ne starije od 6 mjeseci za dijete i za roditelje,
– Potpisana izjava samohranog roditelja, ako zahtjev podnosi samohrani roditelj
V.
Zahtjev s propisanom dokumentacijom se podnosi Općini Đulovac putem elektronske pošte na adresu elektroničke pošte opcina.djulovac@gmail.hr osobnom dostavom ili preporučeno poštom na adresu Općina Đulovac, Jedinstveni upravni odjel, Đurina 132, 43 532 Đulovac.