Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac od 13. studenog 2021. o jednokratnoj pomoći za djecu sa osobnim invaliditetom i teškoćama u razvoju na području Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2021) , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac dana 22. studenog 2021. upućuje slijedeći

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoći za djecu sa osobnim invaliditetom i teškoćama u razvoju na području Općine Đulovac

U nastavku se nalazi dokumentacija koju je potrebno predati da bi se ostvarila prava na dodjelu pomoći: