Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac od 13. studenog 2021. o jednokratnoj pomoći za djecu sa osobnim invaliditetom i teškoćama u razvoju na području Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2021) , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac dana 31. ožujka 2023. upućuje Javni poziv za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoći za djecu sa osobnim invaliditetom i teškoćama u razvoju na području Općine Đulovac za 2023. godinu

Tekst javnog poziva i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: