Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac od 13. studenog 2021.o jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2021) , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac dana 22. studenog 2021. upućuje slijedeći

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana

U nastavku se nalazi dokumentacija koju je potrebno predati da bi se ostvarila prava na dodjelu pomoći: