Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac od 6. studenog 2022. o jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.7/2022) , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac dana 6. prosinca 2022. upućuje Javni poziv za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana.

Detalje Javnog poziva i obrazac zahtjeva možete preuzeti na sljedećoj poveznici: