Na temelju članka4. Programa o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak („Službeni glasni Općine Đulovac“ br. 3/2023) i članka 65. Statuta Općine Đulovac (“Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 2/2021 i 8/2022-statutarna odluka o izmjeni I dopuni Statuta Općine Đulovac) općinski načelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak.

Dokumentacija: