Na temelju članka 4. Programa o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak (“Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 3/2023) i članka 65. Statuta Općine Đulovac (“Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 2/2021 i 8/2022-statutarna odluka o izmjeni I dopuni Statuta Općine Đulovac) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak

I.
Pomoć prilikom sklapanja braka je pomoć koja se odobrava supružnicima koji su prvi put sklopili brak na području Općine Đulovac od kojih jedan od njih ima prebivalište na području Općine Đulovac. najmanje 3 godine, računajući unatrag od dana sklapanja braka , te koji ostaju živjeti na području Općine Đulovac.
Pravo na pomoć prilikom sklapanja braka ostvaruju supružnici koji brak sklapaju u razdoblju 01. siječnja tekuće. godine do 31. prosinca tekuće godine.

II.

Jednokratna novčanu pomoć prilikom sklapanja braka je pomoć koja se odobrava korisniku kao prilog prilikom sklapanja braka i iznosi 200,00 EUR po pojedinom zahtjevu.

III.

Zahtjevi za isplatu Jednokratna novčanu pomoć prilikom sklapanja braka podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac od dana objave natječaja .
Javni natječaj je otvoren od dana objave do 31.12.2023. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Programom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Programom i to:
1. Preslika vjenčanog lista,
2. Preslike osobnih iskaznica (ili uvjerenje o prebivalištu)
3. Izjava o zajedničkom kućanstvu,
4. Preslika računa

IV.

Odluku o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, za svaki pojedini zahtjev donosi općinski načelnik samostalno .

Na odluku općinskog načelnika žalba nije dopuštena.