Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Na temelju članka 3. Zaključka Općinskog vijeća o načinu korištenja nekretnine označene kao k.č.br. u k.o. 949/1, 950/1 i 951/1 Mali Bastaji i poduzimanju daljnjih aktivnosti oko ulaganja u Poduzetničku zonu «Maslenjača», Klasa:302-01/16-01-1, urbroj: 2111/05-01-16-01 od 24. lipnja 2016. Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V  za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Tekst javnog poziva sa popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima:

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Icon
JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Obrazac anketnog listića

Icon
Obrazac iskaza interesa

odluka o darovanju nekretnine

Icon
Odluka o darovanju PZ Maslenjača

Ugovor o darovanju nekretnine

Icon
Ugovor o darivanju Pz Maslenjača

PZ Maslenjača arkod prikaz

Icon
PZ Maslenjača-arkod prikaz

PZ Maslenjača obuhvat zone

Icon
Zona Maslenjača obuhvat