Temeljem točke VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 8/2020) , Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za dodjelu sredstva « Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 »

-Tekst natječaja, Zahtjev za prijavi i Program mjera možete preuzeti na: