Temeljem točke VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021) , Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za dodjelu sredstva “Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19”

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Općine Đulovac poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost za ublažavanju posljedica epidemije COVID-19.