Temeljem točke VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021) , sukladno zahtjevu općinskog načelnika Klasa: 402-10-21/01/05, Urbroj: 2111/05-03-21-03 od 03. studenog 2021. Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za dodjelu sredstva “Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19” 

Prilozi: