Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 8/XII) i te objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, urbroj;541-03-1-12-28 od 24.10.2012., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta označenih kao

1. nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC
2. nerazvrstana cesta N25 ĐULOVAC (LC40022) – STARA KRIVAJA (LC37136)
3. nerazvrstana cesta N26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Javni pozivi su objavljeni u Bjelovarskom listu od 10.07.2017., a mogu se preuzeti i na linkovima:

Javni poziv nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC

Javni poziv nerazvrstana cestaN25 ĐULOVAC (LC40022) – STARA KRIVAJA (LC37136)

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N25 ĐULOVAC (LC40022) - STARA KRIVAJA (LC37136)

Javni poziv nerazvrstana cestaN26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)