Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/2, URBROJ: 2111/05-01-18-01 od 15. svibnja 2018. godine i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/3, URBROJ: 2111/05-03-18-03, od 5. lipnja 2018. godine, objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Tekst javnog poziva, Program i potrebne obrasce možete preuzeti na linku:

Icon
Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac