Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/2, URBROJ: 2111/05-01-18-01 od 15. svibnja 2018. godine i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/3, URBROJ: 2111/05-03-18-03, od 5. lipnja 2018. godine, objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Tekst javnog poziva, Program i potrebne obrasce možete preuzeti na linku: