Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore
Icon
Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2019.
Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Ispravak odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“ EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom sanacije za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake, ev. br. nabave I-20/EVM-2- JN/2019
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda I-20/EVM-2- JN/2019
Icon
Obrasci-civilno društvo