Icon
Upute za prijavitelje sport i kultura
Icon
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata udruga  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini
Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini
Icon
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac-obrazac ponude zakup poslovnog prostora
Icon
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac
Icon
Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Icon
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
Icon
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem-obrazac prijave
Icon
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem
Icon
Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2019.