Icon
O.5. Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja
Icon
O.6. Obrazac za ocjenu programa
Icon
O.7. Obrazac ugovora
Icon
O.8. Obrazac izjave o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora
Icon
O.9.obrazac Izjave o broju korisnika s kojima udruga radi
Icon
O.10. Obrazac Izjave o broju volontera
Icon
Pravilnik o kriterijima-mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine
Icon
Upute ponuditeljima-civilno društvo
Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini
Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini