Icon
Ponudbeni troškovnik -excel
Icon
Ponudbeni troškovnik pdf
Icon
Dokumentacija za provedbu javnog natječaja sa uputama ponuditeljima
Icon
Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac
Icon
Javni natječaj prostor udruge službeni 2017
Icon
Upute za prijavitelje
Icon
O.1. Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a
Icon
O.2. Obrazac izjave o podmirenim obavezama
Icon
O.3. Obrazac izjave o partnerstvu
Icon
O.4. Obrazac izjave o nekažjavanju