Projekt „ZAŽELI“- program zapošljavanja žena u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštita prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Tekst javnog natječaja i dodatne kriterije možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni natječaj za zapošljavanje u programu “ZAŽELI”
Icon
Dodatni kriteriji- natječaj "Zaželi"