Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11 i 64/15 ), članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja Klasa: 372-03/19-01/2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 30. prosinca 2019., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Icon
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac
Icon
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac-obrazac ponude zakup poslovnog prostora
Povećaj font
Kontrast