Na temelju članka 1. i 3. Odluke o Odluke o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Veliki Bastaji , Klasa: 320-02/23-01/1 Urbroj: 2103-08-03-23-03 od 30.08.2023. sukladno Uredbi o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (Narodne novine br. 89/18).Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Veliki Bastaji

Dokumentacija: