Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani

Na temelju članka 1. i 3. Odluke o Odluke o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani , Klasa: 320-02/18-01/1 Urbroj: 2111/05-03-18-03 od 20.02.2018. sukladnu Pravilniku o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake (NN 107/13) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani

Tekst javnog natječaja i obrazac ponude možete preuzeti na linkovima: