Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. 127/19, 151/22.), članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 8/2022) članka 12. Statuta 7. Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ Ur.Broj:2103-8-07-22-07/1 od 30. prosinca 2022. nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: 363-05-22-02/1, URBROJ:2103-8-01-22-01, od 26. prosinca 2022. („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/2022) i Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ Ur.broj:2103-8-07-23-07/1 od 4. travnja 2023. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 4. travnja 2023. godine, raspisuje sljedeći

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“

Tekst javnog natječaja možete preuzeti na linku ispod: