Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96., 68/98., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. 146/08.,38/09 i 153/09), te članka 2.  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za  prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/XIII) Povjerenstvo za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za  prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Dokumentacija za nadmetanje:

Tekst javnog natječaja
Obrazac ponude
Fotografije objekta