Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96., 68/98., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. 146/08.,38/09 i 153/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:943-01/19-01/1, ur.broj:2111/05-03-19-03 od 28.02.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Javni natječaj je objavljen u tjedniku ” 043 Bjelovarski tjednik” dana 14. ožujka 2019. , na oglasnoj ploči Općine Đulovac te na općinskoj web stranici www.djulovac.hr

Rok za dostavu ponuda za usmeno javno nadmetanje je osam (8) dana od dana objave natječaja u tjedniku “043 Bjelovarski tjednik“ zaključno do 22. ožujka 2019. do 12.00 sati.

Postupak usmenog javnog nadmetanjem održat će se u Općini Đulovac, (ured načelnika) dana 25. ožujka 2019. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općina Đulovac, Đurina132.

Tekst javnog natječaja sa obrascem prijave možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem
Icon
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem-obrazac prijave
Povećaj font
Kontrast