Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII, 2/2018 i 6/2019 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:943-01/20-01/1, ur.broj:2111/05-03-20-03 od 20.01.2020., Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Cijeli tekst natječaja sa obrascom ponude možete preuzeti na:

Icon
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem
Icon
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem-obrazac ponude
Povećaj font
Kontrast