Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, klasa: 943-01/21-01/6, ur.broj:2111/05-03-21-03 od 23.12. 2021., Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda

Tekst natječaja i obrazac ponude možete preuzeti na linkovima ispod: