Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br, 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) , Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2020/2021.

I.

Studentske stipendije Općine Đulovac u akademskoj godini 2020./2021. odobravat će se iz sredstava Proračuna Općine Đulovac.

II.

Ugovorne obveze o stipendiranju uspostavit će se sa redovnim studentima svih godina s područja Općine Đulovac koji imaju status redovnog studenta prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili stručnih studija, koji prvi put upisuju studijsku godinu,

III.

Broj i visinu stipendije u akademskoj godini 2020./2021. određuje Općinski načelnik ovisno o broju pristiglih zahtjeva koje ispunjavaju uvjete iz natječaja sukladno Proračunu Općine Đulovac

IV.

Ovaj natječaj otvoren je od 19. listopada 2020. godine do zaključno 19. studenog 2020. godine.

V.

Obrazac zahtjeva za stipendije Općine Đulovac može se podići u Jedinstvenom u pravnom odjelu Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac, na web stranici općine Đulovac; www.djulovac.hr ili zatražiti putem e-maila: opcina.djulovac@gmail.com.

Uz popunjeni obrazac molbe kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
Potvrdu o upisu na preddiplomski odnosno diplomski studij u akademskoj godini 2020./2021. s naznakom smjera i studijske grupe, a studenti – viša godina studija i :
a) prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz predočenje istog
b) Potvrdu o prebivalištu kandidata koji ima prebivalište na području Općine Đulovac najmanje dvije godine od objave natječaja (PP Daruvar),
c) Presliku osobne iskaznice
d) Presliku domovnice

VI.

Zahtjevi za stipendije mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac svakog radnog dana od 8.00 do 14. 00 sati ili na mrežnim stranicama općine www.djulovac.hr, zaprimaju se u natječajnom roku, a dostavljaju se osobno , poštom na adresu OPĆINA ĐULOVAC, Jedinstveni upravni odjel, Đurina 132 43 532 Đulovac , ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: opcina.djulovac@gmail.com
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati nas na telefon: 043/ 382 028

Tekst natječaja i obrazac zahtjeva za stipendije možete preuzeti ovdje: