Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII) članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII),i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora, Klasa:363-02/16-04/1, Ur.br:2111/05-03-16-03, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora

Javni natječaj objavljen je u Bjelovarskom listu od 09.10.2017. Rok za dostavu ponuda je 09.11.2017.

Tekst javnog natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima: