Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 50. i 56. Statuta Dječjeg vrtića ”Sunce” te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ”Sunce” , Klasa: 112-02/22-01/1, Urbroj:2103-08-06-22-01 od 01.12.2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Sunce˝ Đulovac raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac.

Detalje natječaja možete preuzeti na poveznici ispod.