Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 12. siječnja 2018 . godine raspisao je

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2018. godini

(1) Općina Đulovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i kulture da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu.

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Đulovac sukladno Odluci o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu , klasa: 402-03/18-01/1, urbroj: 2111/05-03-18-03 od 03.01.2018. godine.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 85.000,00 kuna od toga za:

3.1. za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac za 2018. godinu (A100901) u iznosu od 70.000,00 kn pri čemu je :

Ø Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Ø Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 50.000,00 kuna.

3.2. za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Đulovac za 2018. godinu (A101001)-Poticanje kulturnih aktivnosti u iznosu od 15.000,00 kn pri čemu je:

– Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

– Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je :

4.1. za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac za 2018. godinu (A100901) dvije (2) otpore

4.2. za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Đulovac za 2018. godinu (A101001)-Poticanje kulturnih aktivnosti jedna (1) potpora

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 12. veljače 2018. godine.

Tekst javnog natječaja sa uputama za ponuditelje, propisanim obrascima i drugom popratnom dokumentacijom možete preuzeti na :

-Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2018. godini

-Upute za prijavitelje

-O.1. obrazac-opisa-programa-ili-projekta-O1

-O.2. Obrazac proračuna projekta

-O.3. obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-O3-sport i kultura

-O.4. obrazac-izjave-o-partnerstvu-O4

-O.5. obrazac-izjave-o-podmirenim-obavezama-O5

-O.6. obrazac-za-provjeru-ispunjavanja-propisanih–formalnih–uvjeta-natjčaja-O6

-O.7.obrazac-za-ocjenu-programaprojekta-O7

-O.8.obrazac-ugovora-O8

-O.9. obrazac-opisnog-izvještaja-O9

-O.10.obrazac-izjave-o-nekažnjavanju-O15

-O.11.obrazac-financijskog-izvje-taja-provedbe-programa-projekta-O11

-Odluka o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata udruga iz proračuna Općine Đulovac u 2018. godini

-Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu

Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2018. godini