Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021), općinski načelnik Općine Đulovac godine raspisao je

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2023. godini

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 22. ožujka 2023. godine.