Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2019. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik Općine Đulovac dana 11. siječnja 2019 . godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2019. godini

Tekst javnog natječaja sa pripadajućim dokumentima možete preuzeti na linkovima: