Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII , 2/2018 i 6/2019 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   općinski načelnik Općine Đulovac dana 15. siječnja 2020 . godine raspisao je

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini

Tekst natječaja sa prilozima, obrascima  dostupni su na:

Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu  i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini
Icon
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata udruga  iz proračuna Općine Đulovac u 2020. godini
Icon
Upute za prijavitelje sport i kultura
Icon
Obrasci