Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje javnu raspravu o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Đulovac.

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 31.08.2018. do 07.09.2018.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Đulovac, Đurina 132; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine Đulovac: www.djulovac.hr

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Općini Đulovac 06.09.2018. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 06.09.2018.
Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Đulovac. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 07.09.2018. do 15h.

Tekst Javnog poziva sa prijedlogom plana ciljanih izmjena možete preuzeti na linkovima;

 

Icon
Javna rasprava -objava
Icon
Prijedlog Plana ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

 

Povećaj font
Kontrast