Javna nabava

Icon

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu

Icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu

Icon

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE-1.1.2016.-30.06.2016.

Icon

Registar Ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Icon

Registar korisnika sponzorstva i donacija 1.1.2016.-30.06. 2016

Icon

Plan javne nabave za 2016.-I. izmjene

Icon

Odluka početak radova projekt Cjepidlake 2016.

Icon

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA- DOM KORENIČANI nastavak 2016.

Icon

DOM KORENIČANI- nacrti PDF