Javna nabava

Icon

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste

Icon

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-cesta Puklica

Icon

Zapisnik ootvaranju ponuda-cesta Puklica

Icon

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Icon

Odluka o početku radova-spojna cesta Puklica 140 m

Icon

Ponudbeni troškovnik-cesta Puklica 140 m pdf

Icon

Ponudbeni troškovnik-spojna cesta Puklica 140 m

Icon

Poziv za dostavu ponuda-spojna cesta Puklica 140 m

Icon

Grafički prilozi

Icon

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača