Javna nabava

Icon

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac

Icon

Registar ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2017.

Icon

Registar sponzorstva i donacija

Icon

Tablica sklopljenih ugovora od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Icon

2. izmjene i dopune Plana javne nabave

Icon

1. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Đulovac

Icon

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nogostup Đulovac

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda izgradnja nogostupa Đulovac

Icon

Odluka o odabiru ponuditelja Šilar d.o.o. nogostup u Đulovcu I. faza

Icon

Obavijest o poništenju jednostavne nabave