Icon
Ispravak odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“ EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019.
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019
Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-električna energija
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda- električna energija
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2019. godinu
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-nabava kamenog materijala 2019.
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda-nabava kamenog materijala 2019.
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba - kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Povećaj font
Kontrast