Icon
Ponudbeni troškovnik-cesta Puklica excel
Icon
Grafički prilozi
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu , ev. br. nabave E-10/2016-BN
Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu
Icon
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu
Icon
TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE-1.1.2016.-30.06.2016.
Icon
Registar Ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Povećaj font
Kontrast