– Daruvar, Preradovićeva 7
– radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7,00h – 19,00h
broj telefona 043 331-348;

– Bjelovar, Mihanovićeva 8
– radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7,00h – 19,00h
– broj telefona 043 221-282.