Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ br. 144/12 i 121/16) i članka 49. Odluke o postupku izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac br.4/XIII) Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac donosi.

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA ĐULOVAC

1. VMO Batinjani
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora
Izračun D-Hondt metoda

2. VMO Vukovje
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora

3.VMO Maslenjača
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora

4.VMO Bastaji
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora

5.VMO Koreničani
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora

6.VMO Miletinac
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora

7.VMO Đulovac
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora
Izračun D-Hondt metoda

8.VMO Babina Gora
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva
Zapisnik o radu Biračkog odbora
Izračun D-Hondt metoda